Fashion Model Management srl logo

Samara

COMPOSIT BOOK BOOK 2
Samara 315612
Height 5,10 1/2
Breast 32
Waist 23
Hips 34
Shoes 15 1/2
Hair black
Eyes castano
 
Samara 180433
Samara 214536
Samara 132570
Samara 189378
Samara 264995
Samara 120014
Samara 195063
Samara 195064
Samara 218217
Samara 301575
Samara 120032
Samara 120033
Samara 315613
Samara 315614
Samara 301573
Samara 301576
Samara 315615
Samara 315616
Samara 243227
Samara 243226
Samara 138007
Samara 132572
Samara 214535
Samara 138010
Samara 228608
Samara 237655