Fashion Model Management srl logo

Natasha K.

COMPOSIT BOOK BOOK 2
Natasha K. 269167
Height 5,9
Breast 33
Waist 24
Hips 35 1/2
Shoes 15 1/2
Hair dark blond
Eyes grigio
 
Natasha K. 307206
Natasha K. 307207
Natasha K. 117836
Natasha K. 117839
Natasha K. 266393
Natasha K. 266401
Natasha K. 194449
Natasha K. 103739
Natasha K. 269172
Natasha K. 156094
Natasha K. 266398
Natasha K. 266404
Natasha K. 194448
Natasha K. 307208
Natasha K. 307205
Natasha K. 307204
Natasha K. 275812
Natasha K. 275811
Natasha K. 194457
Natasha K. 275810
Natasha K. 194463
Natasha K. 194455
Natasha K. 194452
Natasha K. 194459
Natasha K. 194465
Natasha K. 236403