Fashion Model Management srl logo

Karisha Kh.

COMPOSIT BOOK BOOK 2
Karisha Kh. 323666
Height 5,9
Breast 31 1/2
Waist 23 1/2
Hips 35
Shoes 15 1/2
Hair brown
Eyes brown
 
Karisha Kh. 323667
Karisha Kh. 323668
Karisha Kh. 323669
Karisha Kh. 323670
Karisha Kh. 323671
Karisha Kh. 323672
Karisha Kh. 323673
Karisha Kh. 323674
Karisha Kh. 323675
Karisha Kh. 323676
Karisha Kh. 323677
Karisha Kh. 323678
Karisha Kh. 323679
Karisha Kh. 323680
Karisha Kh. 323681
Karisha Kh. 323682
Karisha Kh. 323683
Karisha Kh. 323684
Karisha Kh. 323685
Karisha Kh. 323686
Karisha Kh. 323687
Karisha Kh. 323688
Karisha Kh. 323689
Karisha Kh. 323690
Karisha Kh. 323691
Karisha Kh. 323692
Karisha Kh. 323693
Karisha Kh. 323694
Karisha Kh. 323695
Karisha Kh. 323696
Karisha Kh. 323697